Xử Lý Đơn Hàng

Phí xử lý đơn hàng 2$ / đơn hàng

=

Phí cộng thêm cho mỗi sản phẩm trong đơn hàng 0.50 $ / sản phẩm

=

**Custom Pricing available if your volume is higher than 6,000 orders per month. Please Contact Us Directly.

Lưu Kho

Phí lưu kho 75$ / 1m3 / tháng (bao gồm bảo hiểm)

=

Đóng Gói

Phí đóng gói và vật liệu từ: 1$/smallbox (vida, phone, mouse, dong ho, tai nghe, trang suc, quan ao, binh nuoc...)

=

Vận chuyển nội địa Mỹ

Theo giá hãng vận chuyển của UPS or USPS From 3.5$/LB with tracking number

=