Our Services

Amazon
FBA prep
STORAGE/ WAREHOUSING
ORDER FULFILLMENT

PRICING

ONE TIME SET-UP FEE $30
Wholesale / Private Label
 • Basic Prep $0.5 per unit
 • Bundle Pack $1 per bundle
 • Nhận hàng
 • Kiểm tra hàng
 • Tháo bỏ sticker cũ
 • Dán barcode label
 • Dán cảnh báo sticker
 • Dán hết hạn sticker
 • Polybagging +0.25$
 • Heat Sealed +0.5$
Online Arbitrage / Retail Arbitrage
 • Basic Prep $0.75 per unit
 • Bundle Pack $1.25
 • Nhận hàng
 • Kiểm tra hàng
 • Tháo bỏ sticker cũ
 • Dán barcode label
 • Dán cảnh báo sticker
 • Dán hết hạn sticker
 • Polybagging +0.25$
 • Heat Sealed +0.5$
STORAGE
 • from $75 m3/month
 • Nhận hàng container 20ft : 300$, 400ft : 500$
 • Drop off box 1$/box
 • Forwarding Fee Palletize $10 per pallet
 • Kiểm tra: 15$/100unit
Order Fulfillment
 • Amazon FBM $2.0
 • eBay $2.0
 • Shopify $2.0
 • Walmart $2.0

Lưu ý: Tất cả sản phẩm lưu kho trên 3 tháng không thanh toán tiền lưu kho sẽ được bỏ đi

 
 
 
1 - Cho Thuê kho theo Tuần / Tháng / Năm : 75$/m3/month
 
2 - Đóng gói và gởi hàng cho seller ebay amazon FBM walmart etsy  2$/order 
 
3 - Prep Center 
 
4 - Cho thuê địa chỉ vật lý : 15.99$/ Tháng
 
5 - Hỗ trợ thành lập Công ty , Mở bank account, lấy mã số thuế EIN để kinh doanh amazon / Ebay tại Mỹ với thông tin Việt Nam 600$

Đăng ký Prep Center