Chính sách vận chuyển hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam tại ShiphangUSA.com

Được cập nhật và áp dụng từ ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

Để đảm bảo quyền lợi của chính mình, quý khách hàng cần nắm rõ những quy định về vận chuyển hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam của ShiphangUSA 

1. Quy cách hàng hóa vận chuyển

ShiphangUSA không nhận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam nếu như hàng hóa của quý khách thuộc các trường hợp dưới đây:

 • Hàng bị cấm nhập khẩu, cấm sử dụng và lưu thông tại Việt Nam hoặc trên lãnh thổ nước cung cấp
 • Những mặt hàng cấm như: Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự
 • Các loại hóa chất dễ gây cháy nổ, như: Xăng, dầu, diêm, bật lửa…
 • Các loại sơn hoặc dung môi pha sơn
 • Các loại chất ăn mòn, hoặc nguyên liệu phóng xạ, chất tẩy hữu cơ…
 • Chất độc, chất gây lây nhiễm
 • Động – thực vật quý hiếm
 • Tiền/ kim khí quý như: Vàng, bạc, bạch kim… các loại đá quý hoặc những sản phẩm được chế tạo từ đá quý…
 • Những vật phẩm phi pháp, có nguồn gốc không rõ ràng, chưa được kiểm định, chứng minh…
 • Hàng hóa được mua dưới hình thức thẻ mất cắp, phạm pháp.

 

2. Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân khi yêu cầu dịch vụ chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam

 • Họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ hiện tại và địa chỉ giao hàng…
 • Số CMND/ Số thẻ căn cước/ Số hộ chiếu
 • Thẻ thanh toán VISA hoặc Master Card bôi đen 12 số đầu, giữ lại 4 số cuối và sao kê ngân hàng của thẻ trong 2 tháng liên tiếp trong vòng 6 tháng gần nhất.
 • Tên tài khoản Paypal dùng để thanh toán khi mua hàng

Thiếu bất kỳ một thông tin nào trên đây, ShiphangUSA xin được phép từ chối cung cấp dịch vụ

Sau khi đăng ký dịch vụ tại ShiphangUSA, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng một Mã Đại lý dùng để giao dịch tại ShiphangUSA, và Mã Đại lý này sẽ chỉ được sở hữu và sử dụng bởi chính chủ đã đăng ký thông tin tại ShiphangUSA.

 

3. Cung cấp thông tin chi tiết về đơn hàng (được yêu cầu khi có vấn đề phát sinh)

 • Qúy khách phải báo cho nhân viên ShiphangUSA những thông tin chi tiết về sản phẩm như: Tên, số lượng, khối lượng,hình ảnh sản phẩm,…
 • Cung cấp số vận đơn (tracking number) của hãng vận chuyển tại Mỹ

 

4. Trách nhiệm của ShiphangUSA

 • ShiphangUSA sẽ đền bù thiệt hại cho quý khách nếu trong quá trình vận chuyển hàng hóa bị hư hại, mất mát theo chính sách bảo hiểm mà quý khách đã tham gia
 • Đối với những thiệt hại gián tiếp như: Mất mát bưu gửi hoặc những rủi ro bất khả kháng như: Thiên tai, động đất, chiến tranh, rơi máy bay,…chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ thương lượng giữa đôi bên trên từng trường hợp cụ thể
 • Bên cạnh đó, ShiphangUSA cũng không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm mà quý khách hàng đã chọn và tự mua tại Mỹ
 • ShiphangUSA có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ giúp quý khách có thể nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam để tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí

 

IMPORTANT NOTES

 

ShiphangUSA luôn tuân thủ luật pháp của Mỹ và Việt Nam, vì vậy sẽ không hỗ trợ tất cả những trường hợp sử dụng thẻ thanh toán bị mất cắp (thẻ hack) hoặc những trường hợp mua hàng trái luật pháp, và không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào được chấp nhận tại ShiphangUSA.

Do vậy, nếu ShiphangUSA phát hiện có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các vấn đề trên, dù chỉ là nghi ngờ, ShiphangUSA sẽ xử lý như sau:

 • Toàn bộ hàng hóa bị nghi ngờ hoặc có dấu hiệu “FRAUD” (gian lận trong mua bán hàng hóa), ShiphangUSA sẽ trả toàn bộ hàng hóa về lại cho người bán và không chịu trách nhiệm đền bù cho quý khách.
 • Gửi thông tin của người mua cho Cục cảnh sát liên bang Mỹ (FBI)
 • Gửi thông tin cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm TT-XH (C45) của Việt Nam theo các Hiệp định về hợp tác phòng chống tội giữa các nước.

Cũng đồng thời, Quý khách hàng vui lòng cẩn trọng trong việc cho người khác mượn tài khoản của mình để mua hàng nhằm tránh các vấn đề đáng tiếc, không mong muốn có thể xảy ra. Tất cả những trường hợp Quý khách hàng cho mượn, cho thuê hoặc tự chuyển quyền sở hữu Mã Đại lý của mình sang một người khác mà không thông báo với ShiphangUSA thì Quý khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi xảy ra các vấn đề trên liên quan đến Mã Đại lý này.

 


The policy of shipping goods from the USA to Vietnam at Shiphangusa
  

Updated and applied from 18 July, 2017

To ensure your own interests, customers should be aware of ShiphangUSA's regulations on all shipments from USA to Vietnam.

1. Specification of goods

ShiphangUSA will not accept any shipments from USA to Vietnam if your goods belong to the following cases:

 • Goods banned from import, banned from use and circulated in Vietnam or USA
 • Forbidden items such as: Weapons, ammunition, explosives, military technical equipment
 • Explosive chemicals, such as: petrol, oil, matches, lighters...
 • Paints or solvents to mix paints
 • Types of corrosive substances, or radioactive materials, organic detergents...
 • Toxins, contaminants
 • Rare animal, flora…
 • Money/ precious metals such as gold, silver, platinum... precious stones or products made of precious stones, ...
 • Goods is Illegal, unclear, unproven, proven, ...
 • Goods are purchased by hacked, delinquent cards (VISA, Master card…).

2. Provide fully personal information when requesting shipment from the USA to Vietnam

 • Name, email, telephone number, billing address, and shipping address.
 • ID number/ Passport number
 • VISA or Master Card payment cards that hided the first 12 digits and retain the last 4 digits, include bank statement of the card for 2 consecutive months within the last 6 months.
 • Paypal account name.

Without any of the above information, ShiphangUSA is permitted to refuse to provide the service

After registering, we will provide you an Agent Code to use in all transactions with ShiphangUSA, and this Agent Code will only be owned and used by the registered owner at ShiphangUSA.

3. Provide detailed information about the package (in case any problems/ issue arise)

 • You must inform ShiphangUSA about product details such as: Type of goods, quantity, volume, product image, especially expensive goods over $1,000.00...
 • Provide tracking number of shipping company in USA

4. ShiphangUSA’s responsibilities

 • ShiphangUSA will reimburse if the carriage is damaged or lost according to the insurance level that you have registered.
 • For indirect damages such as: loss of postal items or force majeure such as: natural calamity, earthquake, war, plane crash ... we are not responsible and will negotiate between the parties case by case
 • In addition, ShiphangUSA is not responsible for the quality of products that customers have chosen and self-buy in the USA.
 • ShiphangUSA is responsible for consulting and assistance to help you quickly complete the procedures for shipment from the USA to Vietnam to save time, effort, related cost.

IMPORTANT NOTES

ShiphangUSA always complies with the laws of the United States and Vietnam, so we will not support all cases of using stolen payment cards (hack cards) or cases of illegal purchase, and without any exceptions are accepted at ShiphangUSA.

Therefore, if ShiphangUSA detects any problems related to the above, even if it is suspected, ShiphangUSA will handle as the following:

 • All merchandise that is suspected of or has a "FRAUD" sign (fraudulence in the sale of goods), ShiphangUSA will return all of them to the seller and shall not be liable for compensation.
 • Send all personal information of Buyer to the US Federal Police (FBI)
 • Send information to the Department of Prevention and Combat from High Technology Crime (C50) and Police Department for Investigation of Social – Information Crime (C45) in Vietnam according to the international Agreements on cooperation in crime prevention.

Finally, please be very careful to let others borrow your account to make purchases to avoid unfortunate problems. In cases you lend, lease or transfer ownership of your agent code to another person without informing to ShiphangUSA, you will be fully responsible for any issues as above relate to this agent code.