Anh Chị  là nhà sản xuất hoặc người bán hàng, muốn bán hàng tại Mỹ. Chúng tôi có thể giúp các Anh Chị theo 2 hình thức:
     - Chúng tôi có thể bán hàng cho các Anh Chị vào các Công Ty Super Market ở Mỹ. 
     - Chúng tôi có thể set up cho Anh Chị kinh doanh độc lập tại Mỹ như thành lập Công Ty Mỹ ,chuyển hàng từ Việt Nam, thuê kho, hỗ trợ ship nội địa, đăng ký bán hàng trên các sàn thương mại điện tử v.v.v
 
vui lòng liên hệ thêm để biết thông tin.