Mọi thắc mắc - khiếu nại của khách hàng sẽ được ghi nhận, chậm nhất trong vòng 48h.
ShiphangUSA.com sẽ liên hệ để giải quyết khiếu nại cho khách hàng.

Thông tin liên hệ