THÔNG TIN THANH TOÁN

 

Quý khách vui lòng chuyển tiền cho Chúng tôi vào tài khoản dưới đây:

 

1. Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcom bank) - CN TP.HCM
Tên tài khoản: BÙI THANH LÂM
Số tài khoản: 
053 1000 264762

2. Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) 
Tên tài khoản: BÙI THANH THỦY
Số tài khoản: 34294809